Swedish Världsvan (lit. world-accustomed)Experienced and sophisticated from having traveled a lot.

Han var en världsvan diplomat som kunde känna sig som hemma var som helst = He was a world-accustomed diplomat who could feel at home anywhere