Swedish Lökringar (lit. onion rings)Visible armpit sweat stains.

https://sv.wiktionary.org/wiki/l%C3%B6kring Magnus fick lökringar i det starka strålkastarljuset = Magnus got onion rings in the strong light from the spotlight